ติดต่อ

ศูนย์ประสานงานโครงการพระพุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก ทุนนิธิพระเจ้าอู่ทอง วัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี
Tel : 081-880-0136, 081-016-5186, 0-3596-0440        Fax : 0-3596-0441